16
K, júl.

„Dombóvár ma egy virágzó, békés, barátságos település, ahol jó élni és ahová jó visszatérni”

Dombóvár

Dombóvár várossá nyilvánításának 49. évfordulója alkalmából a település önkormányzata április 6-án a Tinódi Házban tartott ünnepi gálaműsort, melynek keretében előbb átadásra kerültek a képviselő-testület által odaítélt kitüntetések, majd Zsédenyi Adrienn énekes remek koncertjét élvezhette a közel 400 résztvevő.

A város elmúlt évi jelentős eseményeinek összefoglalójaként levetített imázsfilm azt is bemutatta, hogy Dombóvár lakói nap, mint nap milyen természeti kincsek és épített értékek, valamint kiemelkedő színvonalú művészi alkotások mellett sétálhatnak el. Azokat sokan jártukban-keltükben nem is veszik észre, de a többség joggal büszke a lakóhelyére.
A színháztermet zsúfolásig megtöltő meghívottak és érdeklődők közösen elénekelték a Himnuszt, majd a városi kitüntetések átadására következett.
Elsőként Ligorovics Zsolt, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a cigány közösség sorsának javítása és társadalmi integrációja érdekében hosszú időn keresztül kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként Máté Mihály-díjat nyújtott át Farkas Editnek, Döbrököz polgármesterének.
A város képviselő-testülete által adományozott három Dombóvári Ifjúsági Díjat Tigelmann Péter alpolgármester adta át. A kiemelkedő sporteredményeket elérő fiatalok jutalmazására szolgáló Buzánszky Jenő-díjat az az Illyés Gyula Gimnáziumba járó Göblyös Csenge érdemelte ki, aki a Dombóvári VASE atlétájaként szép sikereket ért el a diákolimpia döntőjében, különböző korosztályos magyar bajnokságokon, sőt már rangos nemzetközi versenyeken is megmutatta a szorgalommal és kitartással párosuló tehetségét. A település kulturális életében értéket teremtő, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló művészeti csoportnak adományozható Ambrus Sándor-díj Kalocsa Lilla Anna birtokába került. A szintén a helyi gimnáziumban tanuló lány városi és iskolai rendezvényeken való csodálatos éneklésével, valamint zenélésével mindig lenyűgözte a közönséget. Emellett számos országos vetélkedőn is bizonyította kivételes muzikalitását,
A kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó diákok számára adományozható dr. Péter Gyula-díjat Tóth Klaudia vehette át. A kitüntetett a Szekszárdi Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának 14. évfolyamára jár és nemrégiben az Országos Szakmai Tanulmány Verseny döntőjében a vasútforgalmi szolgálattevők között a második helyet szerezte meg.
A Dombóvár Elismert Közössége-díjjal a helyi közéletében megbecsülést, tiszteletet kiváltó közösség jutalmazható. Idén az értékek közvetítésében élen járó Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. és az általa üzemeltetett művelődési otthonban működő civil szervezetek, illetve szabadidős, kulturális, művészeti és érdekvédelmi csoportok érdemelték ki az elismerést, amit Somlai Andrienn, a cég ügyvezetője kapott meg Szabó Loránd polgármestertől és Tóth Gyulától, az önkormányzat civil tanácsnokától.
A dombóvári gazdasági élet kiemelkedő szereplőinek adható Ivanich Antal-díj gazdája 2019-ben a gyógyászati segédeszköz- és a művégtaggyártást 22 éve magas színvonalon végző „REHA-CORPUS” Kft. lett. Az Ady utcai régi telephelyéről a közelmúltban a Horvay utcában kialakított, környezetbarát technológiával működő új gyártóbázisára költöző, innovatív megoldásokat alkalmazó és dinamikusan fejlődő vállalkozás helyettes kereskedelmi vezetőjének, Vörös Imrének Talapka Rudolf, az önkormányzat pénzügyi és gazdasági bizottságának elnöke előbb gratulált, majd átnyújtotta a plakettet, illetve az oklevelet.
Dombóvár Város Elismerő Díszjelvényét öten érdemelték ki.
Gerd Mannuss, a Dombóvár-Kernen im Remstal Baráti Kör tiszteletbeli elnöke a két település között 28 esztendeje élő testvérvárosi kapcsolatot mintaszerűen és példaértékűen ápolta, az általa hosszú időn keresztül vezetett civil szervezet Németországból rengeteg adományt küldött a szociálisan hátrányos helyzetű helybeliek megsegítésére.
A kilenc gyermekkel, tizenhét unokával és három dédunokával rendelkező Keppel Istvánné életét meghatározta a közösségért végzett önzetlen munka. Megalapította és irányította a Kertvárosi és Közművelődési Egyesületet, házi szociális gondozóként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, azt követően pedig a Nagycsaládosok Egyesületének vezetőjeként tevékenykedett. Szívén viselte a szegénységben élő famíliák sorsát, rendszeresen látogatta és adománnyal támogatta az anyaotthon lakóit. Máig gyakran megfordul a Platán Otthonban és az Őszikék Idősek Klubjában.
Kiszler András 2007-ben trombitatanárként kezdett tanítani a Belvárosi Általános Iskola alapfokú művészetoktatási intézményegységében, ami azóta is a munkahelye. A Dombóvári Tücsökzenekart és a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekart hosszú ideje töretlen lelkesedéssel készíti fel karnagyként. Számos elismerést vehetett már át az együttesek nevében. A legfrissebbek azok közül az utóbbi társaságnak a koncertfúvós kategória C-fokozatának kiemelt arany minősítése, valamint a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség nívódíja.
Kovácsné Lébényi Klára 2004. augusztus 1. óta a József Attila Általános Iskola igazgatója. Az alapfokú oktatási intézményre jellemző magas színvonalú képzést jó tantestülettel, stabil kollektívával és a körültekintően kialakított programok segítségével sikerült elérnie-fenntartania. Ennek az az eredménye, hogy az újdombóvári iskola 2011 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, 2014-től Referencia Intézményként működik, emellett pedig „Boldog Iskola”, „ÖKO-iskola”, „Német Nemzetközi Nyelvvizsgaközpont” és „Sakkpalota Referenciaiskola” címekkel is büszkélkedhet.
Varga Jánosné előbb tanítói képesítést szerzett Dombóváron, majd továbbtanult és Pécsen vehette át a magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelét. Pedagógusi munkáját szülőhelyének Gárdonyi Géza Általános Iskolájában kezdte, majd a 12 évfolyamos Apáczai Csere János Iskolában folytatta és a Molnár György Általános Iskolában zárta a pályán eltöltött több mint 50 év után. Számos daljáték, gyermekopera, zenés mese és népballada színpadra állításában rendezőként működött közre. Hivatástudata és példaértékű életpályája minta lehet utódai számára.
A Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címet a képviselő-testület dr. Mutschler Ferenc, nyugalmazott szülész-nőgyógyász főorvosnak ítélte oda, ám ő megromlott egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen, így kitüntetését unokája vette át. Méltatása során elhangzott, hogy 1932-ben Mohácson született, Pécsen érettségizett, orvosi diplomáját szintén az ottani egyetemen szerezte meg. 14 esztendőn keresztül a baranyai megyeszékhely szülészeti-nőgyógyászati klinikáján volt előbb tanársegéd, majd adjunktus. Onnan érkezett főorvosnak a dombóvári kórházba, ahol a szülészeti-nőgyógyászati osztályt nyugdíjba vonulásáig 29 éven keresztül vezette. Gyógyító munkája mellett kutatási tevékenységet is folytatott, elsősorban a női hormonális változások, illetve az érzéstelenítés és az altatás hatásainak vizsgálata körében. Szívügye volt az, hogy minél több helyi és környékbeli család élje át a gyermekszületés örömét. Állandó készenlétben állva rengeteg újszülöttet segített a világra.
A különböző elismeréseket Szabó Loránd, Tigelmann Péter, valamint Molnár Tünde, Berta János és Szatmáry Gyula önkormányzati képviselő, illetve Glaub Róbert, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyújtotta át a kitüntetetteknek.
A díjátadást követően a város polgármestere rövid prezentációban bemutatta a 17 természetvédelmi területtel, 15 természeti emlékkel, valamint 30 műemlékkel rendelkező, 14 Tolna és Baranya megyei település összefogásával létrehozott Kapos-hegyháti Natúrparkot. A dombokkal, lankákkal, rétekkel, mezőkkel, erdőkkel, ligetekkel, szántóföldekkel, folyó- és állóvizekkel, tagolt gyönyörű táj igazán családbarát úti cél lehet a kirándulóknak. A 60 kilométernyi jelzett turistaösvény mentén található érdekességek-látványosságok felfedezése még a kisgyermekkel útra kelők számára sem jelent túl nagy kihívást.
Szabó Loránd a város legújabb honlapjáról - a www.inda11.hu címűről - is ejtett néhány szót. A drónnal készített háromdimenziós felvételeken Dombóvár 11 településrészét örökítették meg, az azokra szerkesztett különböző piktogramok megnyitásával bárki tudomást szerezhet az aktuális közérdekű információkról, kulturális-, szórakoztató-, szabadidős- és sportprogramokról, illetve azokról a nemrégiben elkészült fejlesztésekről és jelenleg folyó projektekről, melyek a város lakóinak komfortérzet-növelését célozzák és szolgálják.
- 49 év rendkívül hosszú idő - mondta többek között ünnepi beszédében a polgármester. - Folyamatosan alakultak a szokások, az ízlés, az értékrend, a gondolkodás. Sokan születtek, sokan meghaltak, sokan ideköltöztek, sokan elköltöztek innen. A történelem hol békésebb, hol vadul tomboló időszakaiban annyi változás történt, hogy számon tartani is nehéz. Egy viszont bizonyos: Dombóvár átvészelte a legnehezebb érákat is és ma egy virágzó, békés, barátságos település, ahol jó élni és ahová jó visszatérni. A városi rangot egy híján 50 éve büszkén viseljük. Egy középkori iratból tudjuk, hogy településünk nevét már 661 esztendővel ezelőtt is említik. Ezen hat és fél évszázad alatt voltak dicsőbb korszakok és a fejlődést kevésbé magában hordozó időszakok. 2019-re 12 jeles évforduló esik. Ezek összességében szépen érzékeltetik egy közösség sorsának alakulását. Több jelentős épületünk jubilál: a művelődési ház, a kórház, a víztorony, a gimnázium, az újdombóvári templom és az újdombóvári iskola. Kötődésünk ezekhez az épületekhez azért van, mert ragaszkodunk hozzájuk. Persze vonzódunk a többi helyi ingatlanhoz, térhez, utcához, fához, réthez, tóhoz, szoborhoz is, mert ez a mi hazánk, a mi szülőföldünk. Nincs az a genetikai vizsgálat, mely ki tudna mutatni dombóvári gént. Ilyen biológiai alapon nem létezik. Öröklődtünk a török kor után itt maradt rácokból, a betelepített németekből, a középkor viharait túlélt magyarokból, az erre vándorolt cigányokból, a nehéz sorsú orosz eredetű zsidókból, az áttelepített felvidéki magyarokból és a hosszú vándorlás után végre új hazát talált bukovinai székelyekből. Számomra teljesen mindegy, hogy kiben milyen vér csörgedezik. Egy a lényeg: aki itt él, számára közösségünk értékei fontosak legyenek, ismerje azokat, fogadja el szabályainkat, óvja környezetünket. Szívből kívánom, hogy városunk még sokszor 49 évet érjen meg. Remélem, hogy a jövőben mi, dombóváriak ugyanolyan szívvel-lélekkel, na és persze akarattal és jó szándékkal fogjuk formálni településünk sorsát, ahogyan azt eddig tettük! A magam részéről büszke vagyok arra, hogy egy ilyen csodálatos helyen és ilyen jóravaló emberek között élhetek!
A gálaműsor zárásaként a mai hazai könnyűzenei élet egyik kiválósága, Zsédenyi Adrienn adott koncertet „A zongorista és én” címmel. A káprázatos hangú énekes jazz-sztenderekkel, francia sanzonokkal, spirituálékkal, világslágerekkel és saját dalaival - Juhász Péter billentyűs, valamint Kuzbelt Péter szaxofonos kíséretében - elvarázsolta a közönséget.
Az ünnepi program zárásaként a Belvárosi Általános Iskola aulájában fogadáson vettek részt a meghívottak, akiket a jelen lévő két testvértelepülés - a horvátországi Vir és a németországi Kernen im Remstal - delegációjának vezetője, Antonio Vicetic alpolgármester, illetve Stefan Altenberger polgármester is üdvözölt. A finom vacsora elfogyasztása után a Karawanka Zenekar muzsikájára táncolhattak a szórakozni vágyók.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.További információ a sütikről (cookieról):Elolvasom.

  
Info