16
V, dec.

„Az igaz ember hitből fog élni!”

Dombóvár

A Dombóvári Evangélikus Egyházközség a reformáció 500. évfordulójára megemlékezést rendezett október 29-én.

A Bezerédj utcai evangélikus templomban Szűcs Eszter lelkész által tartott ünnepi istentisztelet és a gyülekezet tagjainak felszolgált ebéd után a Tinódi Ház mellett a reformáció félévezredes jubileuma alkalmából a városi önkormányzat ajándékaként egy körülbelül 250 millió éves carrarai márványból készített emlékkő felállítása, illetve egy almafa elültetése szerepelt a programban. 
- A kőbe vésett üzenet az igazán fontos, a forma másodlagos - hangsúlyozta Szabó Szilárd lelkész.
Az üzenet pedig mi lehetne más, minthogy „Az igaz ember hitből fog élni!”. Ez az evangéliumi üzenet annak idején megváltoztatta Luther Márton életét. Közterületen olvasható Isten igéje, elhagyva a templom falait, kilépve megszokott környezetéből. A cél az, hogy elindítson valamit mindazokban, akik elolvassák, hogy lelkesítsen, kizökkentsen, újraformáljon.
- Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát - idézte Luther Márton szavait Szabó Szilárd lelkész. - A múltra emlékezve, de a jövőnek ültetjük a fát. 500 év mögöttünk, 500 év előttünk!
Az ünnepséget megtisztelte a város polgármestere is, aki elmondta, hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én Wittenbergben kiszögezte a vártemplom kapujára a 95 pontból álló vitairatát, amelyben felhívta a figyelmet a katolikus egyház hibáira és közhírré tette saját álláspontját, hitet téve az egyedül hit általi üdvözülés tana mellett és elítélve a feloldozó levelek - az úgynevezett búcsúcédulák - árusítását. Az új vallási mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás miatt protestánsoknak nevezték. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház és a református egyház a legismertebb.
- A XV. századra három dolog volt hatással: a lőpor, az iránytű és a könyvnyomtatás - idézte fel a Francis Baconnak, Jakab angol király kancellárjának tulajdonított mondást Szabó Loránd. - Szimbolikus a kő elhelyezésének pontja is, hiszen a település bibliotékájának közelében került felavatásra, mely jelképezi azt, hogy a könyvnyomtatás nélkül nem lett volna reformáció. A márványtömb fehérsége önmagában is üzenetet hordoz: a megújulás, az újrakezdés, a reformáció gondolatiságának hirdetője.
Az emlékünnepség az evangélikus templomban folytatódott, ahol előbb Rózsai György, a gyülekezet felügyelője köszöntötte a megjelenteket, majd egyháztörténeti vetélkedő zajlott. Az alapítása 45. évfordulóját ugyancsak most ünneplő Kapos Kórus hangversenyét követően dr. Szőke Sándorné helytörténész idézte fel az egyházközség történetét a kezdetektől napjainkig. Szabó Szilárd lelkész fényképek segítségével mutatta be a gyülekezet mindennapi életét.
Az egész napos együttlét végén a templom falába egy időkapszulát helyeztek el, melybe egy kézzel írt üzenet és a jelenlévők névsora mellett egy digitális adathordozó is került. Azt - a tervek szerint - majd 100 év múlva fogják az utódok felnyitni.
 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.További információ a sütikről (cookieról):Elolvasom.

  
Info